Hem
Kontakt 
Info

Camera and photographic collection in
Karlskoga Sweden
I dag:
  

 
Äldre foto och kameraböcker -
Older Photo and Camera books
Klicka på bilden = större bild    Click at the pictures = Larger picture
 
image
 Fotografisk årsbok -  Photographic yearbook
Fotografisk årsbok 1945-1946
Ur innehållet: Nordisk fotografi under krigsåren -Färgfotografering - Specialfotografering - Hembyggd apparatur - Praktisk fotografi.....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Årgång 1. Utgiven 1945 av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
255 sidor. Inbunden. 
Inv.nr. 0971

 
Fotografisk årsbok 1947
Ur innehållet: Färgfotografering förr och nu -  Landskapsfotograferingens dilemma - Nutida svensk amatörfotografi - Fotografier och reklamen.....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Andra årgången. Utgiven 1946 av Nordisk Rotogravyr
Stockholm. 286 sidor. Inbunden.
 Inv.nr. 0972

Fotografisk årsbok 1948
Ur innehållet: Färgfotografering - Sagt om fotografi -  Fotografering på ultrakorta exponeringstider - Isländsk
fotografi - Fotografering av färgporträtt....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Tredje årgången. Utgiven 1947 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0973

Fotografisk årsbok 1949
Ur innehållet: Ett halvsekels fotografi - Ljus om natten. Industrifotografering - Färgens erövring i fotograferingen - Provning av objektiv.....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Fjärde årgången. Utgiven 1948 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0974

Fotografisk årsbok 1950
Ur innehållet: Föremålet och kameran - Bildband -  Fotoexpedition i norr - Vi fotograferar i färg - Det ljusnar för svenskfotografi - Kompletterande negativ....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Femte  årgången. Utgiven 1949 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0975

Fotografisk årsbok 1951
Ur innehållet: Lovsång till fotografin - Sportfotografering - Åt skogen med kameran -  Insektsfotografering - Kameran i polisens tjänst -  Kamerajakt på molekyler.....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Sjätte årgången. Utgiven 1950 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0976

Fotografisk årsbok 1952
Ur innehållet: Hur jag fotograferar - Trickfotografering. Att tala med bilder - Museifotografering - Fotografi och annan konst - Montering av förstoringar.....Redaktör Lars Wickman. Bildredaktör Lennart Bernadotte. Sjunde årgången. Utgiven 1951 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0977

Fotografisk årsbok 1953
Ur innehållet: Interiörfotografering - Om färgfilter för svartvitfotografering - Kameran krånglar - Träningsfilm - Norsk fotografi i dag. Att fotografera på sjön.....Redaktör Lars Wickman. Åttonde årgången. Utgiven 1952 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0978

Fotografisk årsbok 1954
Ur innehållet: Huvudjägare och jättegrodor framför kameran - Ett års fotodiskussion - Färgfotografering av moln - Färgnegativfilm - framtidens universalfilm..... Redaktör Lars Wickman. Nionde årgången. Utgiven 1953 av Nordisk
Rotogravyr Stockholm. 292 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0979

Fotografisk årsbok 1955
Ur innehållet: Fotografien som uttrycksmedel - Vad väntar ni av morgondagens fotografi - Djurlivet och färgfilmkameran -
Flyget filmar i färg.....Redaktör Lars Wickman. Tionde årgången. Utgiven 1954 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 291 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0980

 
Fotografisk årsbok 1956

Ur innehållet: Att modefotografera i London - Snabba filmer ger nya motiv - Färg i fjällen och på sjön -  Kamerajakt på skogens högvilt.....Redaktör Lars Wickman. Elfte årgången. Utgiven 1955 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 292 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0981


Fotografisk årsbok 1957
Ur innehållet: Med fotografens kulturella himmelsfärd som anledning - Om ögat seende och färgerna - Ny framtidsjobb för bildpigga - Tranor och svanor i kamerasiktet - Den tänkande dokumentärfotografen.....Redaktör Lars Wickman. Tolfte årgången. Utgiven 1956 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 292 sidor. Häftad.
Inv.nr. 0982

Fotografisk årsbok 1958
Ur innehållet: Fotografi och perspektiv -  Teaterfotografering - Resa till Portugal - En kamera, några infall och litet till - Bilder vi inte glömmer..... Redaktör Lars Wickman. Trettonde årgången. Utgiven 1957 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0983

Fotografisk årsbok 1959
Ur innehållet: Gamla fotografier som folklivsskildring -  Visuella hjälpmedel i skolans undervisning - Det hände med kameran - Fotografering med befintligt ljus.....Redaktör Lars Wickman. Fjortonde årgången. Utgiven 1958 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0984

Fotografisk årsbok 1960
Ur innehållet: Glaset och bilden - Fåglar i flykt - Ungdom och fotografi - Gruppen i bilden - Självporträtt.....Redaktör Lars Wickman. Femtonde årgången. Utgiven 1959 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 288 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0985

Fotografisk årsbok 1962
Ur innehållet: Fotoåret som gick; svensk och internationell fotografi - Tävlingar - Utställningar och böcker - Den fotografiska debatten - Foto och försvar - Fotoresor bortom järnridån - Bilder där ord saknas....Redaktör Pär Frank. Sjuttonde årgången. Utgiven 1961 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 276 sidor. Häftad.
Inv.nr. 0986

Fotografisk årsbok 1963
Ur innehållet: Fotografiskt tänkt museum - August Strindberg, fotografen - Den fotografiska debatten - Med bildmaskin på Nya Guinea - Att samla fotografisk litteratur....Redaktör Pär Frank. Artonde årgången. Utgiven 1962 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 256 sidor.
Inv.nr. 0987

Fotografisk årsbok 1965
Ur innehållet: Fotoåret som gick - Grunden till svenskt foto-museum - August Strindberg och Nadars "fotointervju" - Är fotografen verkligen obildad? - Helmer Bäckström in memorium.
Redaktör Pär Frank. Tjugonde årgången. Utgiven 1964 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 272 sidor. Inbunden.
Detaljbild
Inv.nr. 0988

Fotografisk årsbok 1966
Aktuella översikter av årets händelser inom fotografi och fototeknik. Ur innehållet: Fotoåret som gick - Fotografera ditt land - Om jag vore en bild skulle jag vilja bli fotograferad.....
Redaktör Pär Frank. Tjugoförsta årgången. Utgiven 1965 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 256 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0989

Fotografisk årsbok 1967
Ur innehållet: Fotoåret som gick - För hundra år sedan - Engelsk industrilandskap - Författaren och bilden - Japan - En isolerad företeelse........Redaktör Rune Jonsson. Tjugoandra årgången. Utgiven 1966 av Nordisk Rotogravyrs Förlag/P A Norstedt & Söner. 244 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0990

 
Fotografisk årsbok 1968
Ur innehållet: Fotoåret som gick - Kenneth Josephson, ameri-
kansk fotograf - Att göra fototidningar - Bilder från ett par hus - Kring en fotosamling i Göteborgs Konstmuseum... Redaktör Rune Jonsson. Tjugotredje årgången. Utgiven 1967 av Nordisk Rotogravyrs Förlag/P A Norstedt & Söner. 238 sidor. Inbunden.
Detaljbild
Inv.nr. 0991

Fotografisk årsbok 1969
Ur innehållet: Fotoåret som gick - Naturfotograferna - Den svenska naturfotografin - Möte mellan myskoxar och fotografi - Hos korsnäbben......Redaktör Rune Jonsson. Tjugofjärde årgången. Utgiven 1968 av Nordisk Rotogravyrs Förlag/P A Norstedt & Söner. 216 sidor. Inbunden.
Detaljbild
 Inv.nr. 0992

Fotografisk årsbok 1970
Ur innehållet: Fotoåret som gick - Sextiotalstankar - Berätta, berika och bevara - De första trettio åren - På jakt efter farfar - Bilder av nuet....Redaktör Rune Jonsson. Tjugofemte årgången. Utgiven 1969 av P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. 216 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 0993

Fotografisk årsbok 1971
Ur innehållet: Fotoåret som gick - Samhället belönar - Claire Trotter - Fem fotografer om "gammal" - Kommunala bilder - Fotografins "doldisar" - Fossil och fåglar.......Redaktör Åke Enqvist. 26:e årgången.  Utgiven 1970 av P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. 198 sidor. Inbunden.
Detaljbild
Inv.nr. 0994

The British Journal Photographic
Almanac 1954

The year book of photography and amateurs guide and the photographic annual. Contents: The seven ages of photography - Evaluatings colour quality on tripack materials - Organs in particular - Masking in multilayers materials - Nature photography with electronic flash - Colour and the medicinal photographer....and much more....also contains some very nice camera advertising. 620 pages. Edited by Arthur J. Dalladay.
Publ. Henry Greenwood & Co. Ltd. England 1954.
Detaljbilder
   Inv.nr. 0995

The British Journal Photographic
Almanac 1957

The year book of photography and amateurs guide and the photographic annual. Contents:Physics and metaphysics in modern photography - Replenishing the developer - The beauty of wild flowers - Photography and television - The use of filters in colour photography....and much more....also contains some very nice camera advertising. 632 pages. Edited by Arthur J. Dalladay. Publ. Henry Greenwood & Co. Ltd. England 1957.
Detaljbild
   Inv.nr. 0996

 Diverse böcker - Various books
Amatörfotografen
En praktisk handledning till fotografering skriven av K.O. Sjöström (Karl Oskar Sjöström 1903-1992). Denna bok är säkert en av de mesta lästa läroböcker som är avsett för fotoamatörer. Boken översattes även till  finska (Amatöörivalokuvaaja, utgiven av WSOY, flera upplagor). Bokens första upplaga kom ut 1937. Boken kom ut i 16 olika upplagor på svenska. Jag har 14 olika upplagor i min samling. Boken omarbetades så att den motsvarade aktuella tidens kameror, utrustning och fototeknik.
Utgivare Saxon & Lindströms Förlag Stockholm.
Inv.nr. 0997 - 1010
             

Mer om Amatörfotografen


Annons från 1946

Annons från 1948

Annons från 1957
Att smalfilma
Det moderna handboken för smalfilmare skriven av Olle Törnblom.
Ur innehållet: Varför vi filmar - Film är rörelse - Vad händer i en filmkamera? - De två filmformaten - Att köpa filmkamera - Färgfilm eller svartvitt.....172 sidor. Inbunden. Utgiven 1965 av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Detaljbild    Inv.nr. 1011

Detta är fotografi
En bok om fotografering. Amerikanska originalets titel "This is Photography". Skriven av Thomas H. Miller och Wyatt Brummitt. Svenska översättning av Gösta Skoglund. 258 sidor. Inbunden. Utgiven 1953 av Hasselblads Fotografiska AB. Göteborg.

Inv.nr. 1012

 
Filma
Praktisk handbok för smalfilmare. När? Var? Hur? Serien.
Ur innehållet: Rörliga bilder - Film och framkallning - Kameran - Exponering och ljussättning - De viktiga tillbehören - Filmens språk - Ljud till filmen....Huvudredaktör Christopher Wordsworth, svensk översättning Åke Boström och Tomas Knutson. 317 sidor. Inbunden. Utgiven 1981 av Forum.
Inv.nr. 1013

 
Foto som hobby
Fotografisk teknik för alla som vill ta bättre bilder. Boken i När? Var? Hur? Serien. Huvudredaktör Roland Möllefors. Ur innehållet: Kameran - Optik - Filmen - Framkallning - Negativet - Förstoring - Diverse teknik....216 sidor. Inbunden. Utgiven 1977 av Bokförlaget Forum AB. Stockholm. 3:e upplaga.
Detaljbild
   Inv.nr. 1014

 
Fotofakta
Redaktör Jan Malmeström. Utgivare Foto & Filmteknik med Populär fotografi. Specialtidningsförlaget AB. Inbunden i plastpärm. 154 sidor. 1975.
Inv.nr. 1015

Fotografering
400 sidor om fotografering: kameraval, objektiv, motiv, belysning, film, exponering, framkallning och kopiering och mycket mer. Engelsk bok utgiven av Time-Life International. Svenska boken utgiven 1978 av Bonniers Fackbokavdelning. Inbunden.¨
Inv.nr.1016

Fotografering
Praktiskt upplagsverk för fotografiskt intresserade om olika sidor av fotograferandet, om de fotografiska grundförutsätt- ningarna och den fotografiska laboratorietekniken. Boken är i två delar. Första delen omfattar Motiv och bild och den andra Teori och teknik. Redaktionsledning Lars Wickman. Del I: 402 sidor. Del II: 339 sidor. Inbundna. Utgiven 1958 av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1017

Fotolärobok i bild
Boken innehåller 600 bilder som visar vad som är rätt och fel när man fotograferar. Även genomgång av kameror och bildteknik. Skriven av Gösta Skoglund. 208 sidor. 5:e upplaga. 1958. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm. Inbunden.
Inv.nr. 1018

Fotosamlaren
Fotosamlaren är en introduktionsbok på svenska till foto- samlandet. Skrivet av Jan Olov Westerlund tillsammans med Kerstin Jacobs Westerlund. Ur innehållet: Den fotografiska revolutionen - Lite fotohistoria - Men fotografier gulnar ju - Arkivbilden - Fotografi-grafik - Foto som samlarobjekt...
Inbunden. 153 sidor. Utgiven 1983 av P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm.
Inv.nr. 1019 

Fotografisk handbok I-II
Svensk handbok i 2 delar, av fil. dr. docent Helmer Bäckström.
Ur innehållet del I: Ur fotografins historia - Fotografisk optik, kameran - Det ljuskänsliga materialet -  Motivets tonomfång - Mörkrummet och laboratoriet - Negativets framkallning - Den positiva bildens framställning - Pappersbildens färdigställning...
Ur innehållet del II: Bildprojektion, förstorningsteknik - Speciella positivförfaranden - Färgfotografi - Fotografering vid konstljus - Fotografering med osynlig strålning - Mikrofotografering - Kinematografien - Stereofotografi och flygfotografi -Reprodukt... Inbunden i halv-fransk band. 1216 sidor. Första upplaga. (Den andra upplagan kom ut 1950-talet och hade 3 delar). Utgiven 1942 av Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm.
Detaljbild 
   Inv.nr. 1020

Fototeknisk handbok
En utförlig handledning i fototeknik, framkallningsprocesser, val av utrustning och bildkomposition. John Hedgegoe. 351 sidor. Inbunden. Utgiven 1980 av Albert Bonniers förlag.
Inv.nr. 1021

Photographer´s Handbook
A complete referens manual of photographic techniques, procedures and equipment. Boken är samma som "Fototeknisk handbok" ovan, men är  engelsk upplaga. John Hedgecoe. 352 sidor. Inbunden. Utgiven 1981 Book Club Associates London.
Inv.nr. 1022

Hur man filmar
En bok om smalfilmning. Inbunden. 231 sidor. Utgivare Hasselblads Fotografiska AB Göteborg. 1948.
Inv.nr. 1023

 
Kameran
Kamerahistoria från daguerreotyp till direktbild. Skriven av
Brian Coe. 240 sidor. Utgiven på svenska 1978 av Generalstabens litografiska anstalts förlag. Inbunden.
Inv.nr. 1024

Kameran i naturen
En lärobok i natur- och landskapsfotografering av Svante Lundgren. I boken lär han ut sina hemligheter om hur han fotograferar i naturen. 136 sidor. 1:a uppl.
Inbunden. Utgiven 1953 av Nordisk Rotogravyr Stockholm. Inv.nr. 1025

Kamerateknik
Kursbok i kamerateknik. Boken innehåller 8 kursbrev á 35 sidor (280 sidor) och var utgiven 1946-1950. Utgivare Hermods Korrespondensinstitut. Inbunden.
Inv.nr. 1026

Lär dig fotografera
Stor lärobok om fotografering av John Hedgecoe, översättning Jan Malmsjö. 208 sidor. Utgiven 1983 av PA Norstedt & Söners Förlag Stockholm. Inbunden.
Inv.nr. 1027

Nordisk fotografi 1937
En översikt av de nordiska ländernas fotografikonst. Redigerad av Helmer Bäckström. Utgiven av Wahlström & Widstrand Stockholm 1937. 88 sidor. Inbunden.
Inv.nr. 1028

Nya Bilden
En arbetsbok i fotografering av Lars Larsson och Bertil Ludvigsson. Elfte upplaga. Utgiven av Bokförlaget Robert Larson AB. 1985. 136 sidor. Häftad.
Inv.nr. 1029

Med lampa och blixt
En bok om ljus. Hur man ljussätter olika motiv. Illustrerad med många exempelbilder. Skriven av Gösta Skoglund och Folke Sörvik. Ur innehållet: Med blixten på kameran - Ljusets karatär - Belysningsövningar på modell - Kameravinklar - Människor i
miljö - Interiörer....158 sidor. Inbunden. Utgiven 1955 av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Detaljbild
   Inv.nr. 1030

Smalfilmaren 1937-1938
En kinematografisk årbok. Ur innehållet: Kinematografiens utveckling - På nära håll - Filmen i skolan - Det levande porträttet - Amatörfilmning vid elektriskt ljus......Redaktör Helmer Bäckström. Utgiven av Wahlström & Widstrand Stockholm 1937. 128 sidor. Häftad.
Inv.nr. 1031

The Blue Book
An illusrated guide with prices for classic and collectible cameras. 12th edition. 520 pages. Publ. 1996 Hove Collectors Book. West Sussex. UK. En illustrerad guide med priser över klassiska och samlarkameror. 520 sidor. 12:e upplaga. Publ. 1996 Hove Collectors Book. West Sussex. UK.
Detaljbild
   Inv.nr. 1032

 
 
  Gratisprogram
Här finns över
100 program
att ladda hem.

Klicka här
Freeware
Here is over
100 programs
to load.
Click here
Ilmaisohjelmat
Täällä on yli
100 ohjelmaa
ladattavaksi
kotiin
.
Klikkaa tästä
 
OBS! Vid lån av bilder eller text måste källan http://www.samlarkameror.com anges.
Gäller även i auktionsannonser som Tradera, Ebay mm
.
    Hem