Hem
Kontakt 
Info

Camera and photographic collection in
Karlskoga Sweden
I dag:
  

 

Äldre fototidningar -
Older Photo Magazines

Klicka på bilden = större bild    Click at the pictures = Larger picture
 
 Tidningen Foto
Foto årgång 1939
Tidningens 1:a årgång. 12 tidningar/år. Redaktör Lennart Bernadotte. Prenumerationspriset för  1939 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Nr. 8, 10, 11 och 12 saknas.
Inv.nr. 1040

 
Foto årgång 1940
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 2:a årgång. Prenumerationspriset för 1940 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.

Detaljbild
 Inv.nr. 1041

 
Foto årgång 1941
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 3:e årgång. Prenumerationspriset för 1941 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild  
Inv.nr. 1042 

Foto årgång 1942
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 4:e årgång. Prenumerationspriset för 1942 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 
Detaljbild   Inv.nr. 1043 

Foto årgång 1943
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 5:e årgång. Prenumerationspriset för 1943 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1044

Foto årgång 1944
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 6:e årgång. Prenumerationspriset för 1944 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1045

Foto årgång 1945
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 7:e årgång. Prenumerationspriset för 1945 var 12 kr/helår. Lösnummer kostade 1,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1046

 
Foto årgång 1946
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 8:e årgång. Prenumerationspriset för 1946 var 14 kr/helår. Lösnummer kostade 1,50 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1047

Foto årgång 1947
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 9:e årgång. Prenumerationspriset för 1947 var 14 kr/helår. Lösnummer kostade 1,50 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1048

 
Foto årgång 1948
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 10:e årgång. Prenumerationspriset för 1948 var 14 kr/helår. Lösnummer kostade 1,50 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1049

 
Foto årgång 1949
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 11:e årgång. Prenumerationspriset för 1949 var 14 kr/helår. Lösnummer kostade 1,50 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1050

Foto årgång 1950
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 12:e årgång. Prenumerationspriset för 1950 var 14 kr/helår. Lösnummer kostade 1,50 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1051

Foto årgång 1951
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör Lennart Bernadotte. 12 tidningar/år. 13:e årgång. Prenumerationspriset för 1951 var 16 kr/helår. Lösnummer kostade 1,60 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1052

Foto årgång 1952
Komplett inbunden årgång i linnepärm. Redaktör
Lars Wickman. 12 tidningar/år. 14:e årgång. Prenumerationspriset för 1952 var 18,50 kr/helår. Lösnummer kostade 1,85 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1053

Foto årgångar 1940-1952

13 kompletta inbundna årgångar i linnepärmar.


Foto årgång 1953
Redaktör Lars Wickman.12 tidningar/år. 15:e årgången. Prenumerationspriset för 1953: 20 kr/helår, lösnummer 2 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 
Inv.nr. 1054

Foto årgång 1954
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 16:e årgången. Prenumerationspriset för 1954: 23 kr/helår, lösnummer 2 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1055

Foto årgång 1955
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 17:e årgången. Prenumerationspriset för 1955: 23 kr/helår, lösnummer 2,25 kr.
Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1056

Foto årgång 1956
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 18:e årgången. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm. 

Inv.nr. 1057

Foto årgång 1957
Komplett inbunden årgång med grå klotpärm.
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 19:e årgången. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.  
 Detaljbild   Inv.nr. 1058

 
Foto årgång 1958
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 20:e årgången. Prenumerationspriset för 1958: 25 kr/helår, lösnummer 2,50 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1059

Foto årgång 1959
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 21:a årgången. Prenumerationspriset för 1959: 25 kr/helår, lösnummer 2,50 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1060

Foto årgång 1960
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 22:a årgången. Prenumerationspriset för 1960: 26,05 kr/helår, lösnummer 2,50 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1061

Foto årgång 1961
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 23:e årgången. Prenumerationspriset för 1961: 26,05 kr/helår, lösnummer 2,60 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.  Nr. 11 saknas.

Inv.nr. 1062

Foto årgång 1962
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 24:e årgången. Prenumerationspriset för 1962: 29,60 kr/helår, lösnummer 2,90 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1063

Foto årgång 1963
Redaktör Lars Wickman. 12 tidningar/år. 25:e årgången. Prenumerationspriset för 1963: 31,50 kr/helår, lösnummer 3 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1064

Foto årgång 1964
Redaktör Bengt Gustafson. 12 tidningar/år. 26:e årgången. Prenumerationspriset för 1963: 31,50 kr/helår, lösnummer 3 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm. Inv.nr. 1065

Foto årgång 1965
Redaktör Bengt Gustafson. 12 tidningar/år. 27:e årgången. Prenumerationspriset för 1965: 36,50 kr/helår, lösnummer 3,25 kr. Utgiven av Nordisk Rotogravyr Stockholm.
Inv.nr. 1066

Saknas Foto årgång 1966

Saknas Foto årgång 1967

Foto årgång 1968
Foto och Filmteknik
Redaktör Roland Möllefors. 12 tidningar/år. 30:e årgången. Prenumerationspriset för 1968: 41,85 kr/helår, lösnummer 3,85 kr.Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm. Nr. 11 och 12 saknas.
Inv.nr. 1067

 
Foto årgång 1969
Foto och Filmteknik
Redaktör Roland Möllefors. 12 tidningar/år. 31:a årgången. Prenumerationspriset för 1969: 41,85 kr/helår, lösnummer 3,85kr. Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm. Nr. 1, 2, 10 och 12 saknas.
Inv.nr. 1068

Foto årgång 1970
Foto och Filmteknik
Redaktör Åke Emmer. 12 tidningar/år. 32:a årgången.  Prenumerationspriset för 1970: 43,85 kr/helår, lösnummer 4,25-4,50 kr.Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm. Nr.3, 4, 5, 6, 7 och 8 saknas. Inv.nr. 1069

Foto årgång 1971
Foto och Filmteknik
Redaktör Guy Jamais. 12 tidningar/år. 33:a årgången.  Prenumerationspriset för 1971: 47,00 kr/helår, lösnummer 4,85 kr. Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm. Inv.nr. 1070

Foto årgång 1972
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
Redaktör Guy Jamais. 12 tidningar/år. 34:e årgången.
Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm.
Nr. 1, 2 och 3 saknas.
Inv.nr. 1071

Foto årgång 1973
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
Redaktör Guy Jamais. 12 tidningar/år. 35:e årgången.
Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm.
Nr. 5 och 11 saknas.
Inv.nr. 1072


 
Foto årgångar 1979-1981
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
3 kompletta inbundna årgångar med gråa klotpärmar. 12 tidningar/år. 41-43:e årgången. Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm.1979 Inv.nr. 1073  1980 Inv.nr. 1074 1981 Inv.nr. 1075

Foto årgångar 1982-1986
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
5 kompletta inbundna årgångar med gråa klotpärmar. 44-48:e årgången.1982: Chefredaktör Björn Kleman / Jan Ljuhs (nr.12). Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm. 1983: Chefredaktör  Jan Ljuhs. Utgiven av Specialtidningsförlaget Ab. Stockholm.1984: Chefredaktör  Jan Ljuhs. 1985: Chefredaktör  Jan Ljuhs. Utgiven av Tidningen FOTO Aktiebolag.1986: Chefredaktör  Jan Ljuhs. Utgiven av Tidningen FOTO Aktiebolag. 1982 Inv.nr. 1076. 1983 Inv.nr. 1077. 1984 Inv.nr. 1078. 1985 Inv.nr. 1079. 1986 Inv.nr. 1080

Foto årgång 1987
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
Ansvarig utgivare Hans Axelsson. Teknisk redaktör Jan Ehnemark. 49:e årgången. Pris helår 269 kr. Lösnummer 27:50 kr. Utgiven av Tidningen FOTO Aktiebolag.
Nr. 3 och 12 saknas.
Inv.nr. 1081

Foto årgång 1987
Foto och Filmteknik med Popular Fotografi
Ansvarig utgivare Hans Axelsson. Teknisk redaktör Jan Ehnemark. 49:e årgången. Pris helår 269 kr. Lösnummer 27:50 kr. Utgiven av Tidningen FOTO Aktiebolag.
Nr. 3 och 12 saknas.
Inv.nr. 1081

Foto årgång 1999
Chefredaktör och ansvarig utgivare Jan Almlöf. 61:e årgången. Pris helår 410 kr. Lösnummer 40 kr. Utgiven av Aller Specialtidningar AB.
Nr. 4, 6, 9 och 12 saknas.
Inv.nr. 1082

 
Foto årgång 2000
Chefredaktör och ansvarig utgivare Jan Almlöf. 62:e årgången. Pris helår 410 kr. Lösnummer 42 kr. Utgiven av Allers förlag AB.
Nr. 1, 2, 3, 4, 6 och 11 saknas.
Inv.nr. 1083

Foto årgång 2001
Chefredaktör och ansvarig utgivare Jan Almlöf. 63:e årgången. Pris helår 410 kr. Lösnummer 45 kr. Utgiven av Allers förlag AB.
Nr. 4, 10, 11 och 12 saknas.
Inv.nr. 1084

Aktuell Fotografi
Aktuell Fotografi årgångar 1977-1981

5 kompletta inbundna årgångar med gråa klotpärmar.

1977 Inv.nr. 1085  1978 Inv.nr. 1086 1979 Inv.nr. 1087
1980 Inv.nr. 1088  1981 Inv.nr. 1089


Aktuell Fotografi årgångar 1982-1987

6 kompletta inbundna årgångar med gröna klotpärmar.

1982 Inv.nr. 1090  1983 Inv.nr. 10911984 Inv.nr. 1092
1985 Inv.nr. 1093  1986 Inv.nr. 1094 1987 Inv.nr. 1095


Nordisk tidskrift för fotografi

Nordisk tidskrift för fotografi 1943
Komplett 27:e inbunden årgång. Ansvarig utgivare: Helmer Bäckström. Redaktion: Helmer Bäckström, Artur Boström, K. O. Sjöström, Nils Bergström, Gösta Göthlin och Allan Ljunberg. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 
Detaljbild  
Inv.nr. 1096

Nordisk tidskrift för fotografi 1944
Komplett 28:e inbunden årgång.
Ansvarig utgivare: Helmer Bäckström. Redaktion: Helmer Bäckström, Artur Boström, Allan Ljunberg och K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1097

Nordisk tidskrift för fotografi 1945
Komplett 29:e inbunden årgång.Redaktör och ansvarig utgivare: K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1098

Nordisk tidskrift för fotografi 1946
Komplett 30:e årgång inbunden i klotpärm. Ansvarig utgivare: K. O. Sjöström. Redaktion: Tor Ekström, Ove Lind, Allan Ljungberg och K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1099

Nordisk tidskrift för fotografi 1947
Komplett 31:e årgång inbunden i klotpärm.
Ansvarig utgivare: K. O. Sjöström. Redaktion: Tor Ekström, Evert Elvegård, Ove Lind, Allan Ljungberg och K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1100

 
Nordisk tidskrift för fotografi 1948
Komplett 32:e årgång inbunden i klotpärm.
Ansvarig utgivare: K. O. Sjöström. Redaktion: Tor Ekström, Evert Elvegård, Ove Lind, Allan Ljungberg och K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1101

Nordisk tidskrift för fotografi 1949
Komplett 33:e årgång inbunden i klotpärm.
Redaktör och ansvarig utgivare: K. O. Sjöström.
Redaktion: Tor Ekström, Evert Elvegård, Ove Lind, Allan Ljungberg och K. O. Sjöström. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 1102

Nordisk tidskrift för fotografi 1950
Komplett 34:e inbunden årgång.
Ansvarig utgivare: Tryggve Lewander. Redaktion: Tor Ekström, Gustav Grahm, Arne Lundh, Bengt Nordsjö och Erik A. Näslund. Prenumerationsprispris 12 kr/år. Lösnummer 1:25 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 Detaljbild   Inv.nr. 110

Nordisk tidskrift för fotografi 1951
Komplett 35:e inbunden årgång. Ansvarig utgivare: Tryggve Lewander. Redaktion: Tor Ekström, Arne Lundh och Erik A. Näslund. Prenumerationsprispris 16 kr/år. Lösnummer 1:40 kr. Utgiven av Fotografiska Föreningen, Stockholm. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
 
Detaljbild  
Inv.nr. 1104

Nordisk tidskrift för fotografi 1953
Komplett 37:e årgång inbunden i linnepärm.
Ansvarig utgivare: Alf Nordström. Redaktör: Evald Karlsten. Redaktion: Tor Alm, Tor Ekström och Erik Näslund. Prenumerationsprispris 16 kr/år. Lösnummer 1:65 kr. Utgiven av Riksförbundet Svensk Fotografi. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
Detaljbild   Inv.nr. 1105

Nordisk tidskrift för fotografi 1954
Komplett 38:e årgång. Inbunden.
Ansvarig utgivare: Alf Nordström. Redaktör: Evald Karlsten. Redaktion: Tor Alm, Tor Ekström och Erik Näslund. Prenumerationsprispris 16 kr/år. Lösnummer 1:65 kr. Utgiven av Riksförbundet Svensk Fotografi. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
Detaljbild   Inv.nr. 1106

Nordisk tidskrift för fotografi 1955
Komplett 39:e årgång. Inbunden.
Ansvarig utgivare: Alf Nordström. Redaktör: Evald Karlsten. Prenumerationsprispris 16 kr/år. Lösnummer 1:65 kr. Utgiven av Riksförbundet Svensk Fotografi. Aktiebolaget Fahlcrantz Boktryckeri, Stockholm.
Detaljbild   Inv.nr. 1107

Övriga fototidningar - Various photo magazines
Fotografisk Tidskrift
Skandinaviens äldsta fototidning, start redan 1888.
Utgiven av Svenska fotografernas förbund. Utkommer
6 nummer/år. Följande årgångar finns i samlingen.

1989 > 101:a årgång Inv.nr. 1108
1990 > 102:a årgång Inv.nr. 1109
1991 > 103:e årgång Inv.nr. 1110
1992 > 104:e årgång Inv.nr. 1111
1993 > 105:e årgång Inv.nr. 1112
1994 > 106:e årgång Inv.nr. 1113
1995 > 107:e årgång Inv.nr. 1114
1996 > 108:e årgång Inv.nr. 1115
1997 > 109:e årgång Inv.nr. 1116
1998 > 110:e årgång Inv.nr. 1117
 

Photoblätter
Tysk fototidning, kompletta årgångar. 6 nummer/år.
German photo magazine, complete annual volumes.
Utgiven av Agfa-Gevaert / Umschau Verlag Tyskland.

1971 > 42:e årgång Inv.nr. 1118
1972 > 43:e årgång Inv.nr. 1119
1973 > 44:e årgång Inv.nr. 1120
1974 > 45:e årgång Inv.nr. 1121
1975 > 46:e årgång Inv.nr. 1122
1976 > 47:e årgång Inv.nr. 1123
1978 > 48:e årgång Inv.nr. 1124
1980 > 51:a årgång Inv.nr. 1125
1982 > 53:e årgång Inv.nr. 1126
1983 > 54:e årgång Inv.nr. 1127
1984 > 55:e årgång Inv.nr. 1128
1985 > 56:e årgång Inv.nr. 1129

 
 
  Gratisprogram
Här finns över
100 program
att ladda hem.

Klicka här
Freeware
Here is over
100 programs
to load.
Click here
Ilmaisohjelmat
Täällä on yli
100 ohjelmaa
ladattavaksi
kotiin
.
Klikkaa tästä
Länkar till nya
fototidningar finns
här
OBS! Vid lån av bilder eller text måste källan http://www.samlarkameror.com anges.
Gäller även i auktionsannonser som Tradera, Ebay mm
.
    Hem